Privacyverklaring

Privacyverklaring website Miele Nederland B.V.

In deze privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens we van u verzamelen als u onze website bezoekt, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat kader heeft.

Deze site is van Miele Nederland B.V. (“wij” of “ons”), gevestigd aan De Limiet (4131NR) te Vianen ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 23040938.

Laatst gewijzigd op 01 september 2021.

1. PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN

Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn. Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Versturen van onze digitale nieuwsbrief

Wij houden u graag op de hoogte van nieuwe producten en diensten of andere relevante informatie via een digitale nieuwsbrief. Schrijft u zich in voor deze nieuwsbrief, dan vragen we de volgende persoonsgegevens:

Aanhef

Achternaam

E-mailadres

Interesses

Deze gegevens gebruiken we om u de mail te kunnen sturen en om deze te kunnen personaliseren. Uw aanhef, achternaam en interesses zijn optioneel. Indien u uw aanhef en achternaam niet invult kunnen wij u niet juist aanschrijven. Indien u uw interesses niet invult kunnen wij de mails aan u niet personaliseren. Wij gebruiken uw gegevens voor de duur van uw inschrijving. Deze gegevens gebruiken wij op basis van uw toestemming. Wilt u zich uitschrijven, dan kan dat via de afmelden-link die in elke nieuwsbrief is opgenomen. U kunt ook een mail sturen naar info.professional@miele.nl.

Afhandelen van vragen en verzoeken

Op onze website kunt u contact met ons opnemen via een contactformulier. Vult u dit formulier in, dan vragen wij de volgende persoonsgegevens:

Aanhef

Voorletters en achternaam

Firma

Adres

E-mailadres

Telefoonnummer(s)

U bent niet verplicht al deze gegevens te verstrekken, maar zonder deze gegevens kunnen wij u mogelijk niet benaderen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken, om uw vraag zo snel en zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor de volledige beantwoording van uw vraag en de afhandeling daarvan.

Klantenservice

Neemt u contact op met onze klantenservice, dan gebruiken wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, zoals uw naam, bedrijfsnaam en contactgegevens. Dit doen wij om uw vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6(f) AVG, omdat wij graag al uw vragen beantwoorden en u voorzien van informatie waarin u geïnteresseerd bent. Deze bepaling is niet gebaseerd op een contractuele- of wettelijke verplichting, evenmin als een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan van een contract. Indien u ons de persoonsgegevens niet verstrekt, kan dit tot gevolg hebben dat wij uw vraag niet kunnen beantwoorden.


2. MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

In sommige gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden. Zo schakelen we derde partijen in om uw bestelling te verwerken en te bezorgen. Ook voor andere activiteiten schakelen we derden in. Bijvoorbeeld ICT-leveranciers en marketingbureaus die ons ondersteunen bij het versturen van nieuwsbrieven, het uitvoeren van online campagnes en het beheer van onze website.

Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Wij hebben afspraken gemaakt over de bescherming van uw gegevens. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte.

 

3. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Voor onze website maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

 

4. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYVERKLARING

We kunnen dit privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie van het statement is beschikbaar via onze website.

 

5. UW RECHTEN

U heeft het recht ons te verzoeken om:

- Inzage te geven in uw persoonsgegevens

- Uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen

- Verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens

- Uw persoonsgegevens te beperken

- Uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde.

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.

U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


6. CONTACT

Indien u vragen heeft over dit privacystatement kunt u contact met ons opnemen via professional@miele.nl.

 

Cookieverklaring

Op deze website wordt door Miele gebruikgemaakt van zogeheten cookies. Deze verklaring geeft een gedetailleerde uitleg over de soorten cookies die Miele gebruikt en welke gegevens zij verwerken. Uw huidige instelling met betrekking tot cookies waarvoor toestemming vereist is, is als volgt:

 • Analyseren
 • Marketing
 1. Algemene toelichting

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer of eindapparaat worden opgeslagen wanneer je gebruikmaakt van onze websites. Bij een bezoek aan de Miele website, kan het gebeuren dat er een cookie op je systeem wordt opgeslagen. Deze bevat een individuele reeks met tekens aan de hand waarvan je browser bij een volgend bezoek aan de website geïdentificeerd kan worden. Daarnaast zijn er soortgelijke technieken waarmee informatie geplaatst kan worden op of afgelezen kan worden van je computer of eindapparaat. Deze technieken noemen we hieronder ook cookies. Er zijn twee soorten basiscookies:

 • Tijdelijke cookies: deze cookies, ook wel sessiecookies genoemd, worden tijdens je bezoek aan onze website tijdelijk op je computer of eindapparaat opgeslagen en verwijderd bij het verlaten van onze website.
 • Permanente cookies: deze cookies blijven langere tijd op je computer staan.

Om het gebruik van Miele internetapplicaties te vergemakkelijken en te optimaliseren, maken we doorgaans gebruik van verschillende internettechnologieën (bijv. cookies, JavaScript). Dit is om de volgende redenen:

 • Zodat we je kunnen identificeren wanneer je op onze webwinkel inlogt en om ervoor te zorgen dat geldige, voor jou geoptimaliseerde beveiligingsnormen in acht worden genomen.
 • Zodat we producten kunnen onthouden die je aan jouw winkelwagen of blocnote hebt toegevoegd.
 • Zodat we je de hoeveelheid producten kunnen tonen die je aan jouw winkelwagen of blocnote op de website hebt toegevoegd.
 • Zodat wij kunnen onthouden welke taal je voor de sessie kiest, zodat je gemakkelijker door onze pagina's kunt navigeren.
 • Zodat we gegevens kunnen analyseren, zoals het aantal bezoekers van onze website of de meest bezochte websites. We gebruiken de analyseresultaten om onze website te optimaliseren.

Door wijziging van de cookie-instellingen van je internetbrowser kun je de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Je kunt reeds opgeslagen cookies altijd verwijderen. Houd er echter rekening mee dat door uitschakeling van de cookies bepaalde functies van de website mogelijk niet beschikbaar zijn. De meeste browsers hebben een menu-optie om het gebruik van cookies in te stellen. Doorgaans heeft een browser de volgende instellingsmogelijkheden:

 • Cookies tonen
 • Cookies toestaan
 • Alle of bepaalde cookies uitschakelen
 • Alle cookies uitschakelen bij het sluiten van de browser
 • Cookies blokkeren
 • Een melding geven als een cookie moet worden ingeschakeld
 • Bezwaar tegen webtracking (opt-out).

Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner met informatie over het gebruik van cookies en wordt, indien vereist, jouw toestemming voor cookies gevraagd. Je kunt de toestemming altijd intrekken voor toekomstig gebruik. Dit wordt in detail in deze cookieverklaring uitgelegd. Algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft kunt u vinden in onze privacyverklaring.

        2. Technisch noodzakelijke cookies (essentiële cookies)

 

Essentiële cookies zijn nodig voor de navigatie op de websites en voor het gebruik van hun functies, zoals toegang tot het registratiegedeelte van de website of het gebruik van onze chattool. Zonder deze cookies zijn bepaalde functies van de website niet mogelijk.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is artikel 6(1)(f) van de AVG. Gegevens verzameld door technisch noodzakelijke cookies worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.
De essentiële cookies die wij gebruiken zijn over het algemeen zogeheten sessiecookies, die na afloop van de browsersessie automatisch worden verwijderd.
De volgende tabel geeft meer informatie:
 
 

Naam 

Derde partij 

Doel 

Bewaartermijn 

 

NID 

Google, div. marketingbureaus 

Google Tag Manager is een tagmanagementsysteem dat door Miele gebruikt wordt om Google Analytics en marketingtags van locale distributeurs op Miele websites te implementeren. 

 

 

6 maanden 

gtm_auth 

 

 

Sessie 

 

gtm_debug 

gtm_preview 

Cookie_policy_accepted 

Google, Reprise 

Traceert cookietoestemming 

255 dagen 
3. Analysecookies


Daarnaast maken wij op onze website gebruik van cookies die een analyse van je gebruikersgedrag mogelijk maken (zogeheten analysecookies). Met deze cookies verzamelen en bewaren we de volgende gegevens:
 

 • frequentie van paginabezoeken 
 • zoeken op trefwoorden 
 • gebruik van websitefuncties 

Gegevens die door middel van de cookies worden verzameld, zijn gepseudonimiseerd, zodat het niet meer mogelijk is om de gegevens aan de betreffende gebruiker toe te wijzen. 

Hierdoor zijn wij in staat om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. De rechtsgrondslag voor deze dataverwerking is de toestemming op grond van artikel 6(1)(a) van de AVG. Je kunt je toestemming altijd intrekken voor toekomstig gebruik. 

De analysecookies die we gebruiken zijn onder andere: 

3.1 Google Analytics 

Op onze website maken we gebruik van verschillende diensten die worden aangeboden door Google Ireland Limited ("Google"), een vennootschap naar Iers recht (registratienummer: 368047), statutair gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Ga voor meer informatie over de Google-services naar https://www.google.com/privacy/ads/. 

Onze website maakt gebruik van Google Analytics om de website te ontwerpen en te verbeteren in overeenstemming met de vraag. Google Analytics maakt gebruik van zogeheten cookies, die op je eindapparaat worden opgeslagen en die een analyse van jouw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Op deze website maken wij gebruik van de uitgebreide IP-afscherming (het zogeheten IP-masking). Je IP-adres wordt dan door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten, die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, ingekort, voordat het wordt overgedragen aan en opgeslagen in de Verenigde Staten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. 

In opdracht van de exploitant van de website zal Google deze informatie gebruiken om jouw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet. 

Als je een Google-account hebt en toestemming hebt gegeven voor het personaliseren van reclame ("ads personalization"), dan omvatten de diensten van Google ook rapporten over de effectiviteit van onze reclamemaatregelen (inclusief 'cross-device'-rapporten), demografie en de belangen van onze gebruikers, evenals functies voor 'cross-device'-levering van online reclame. In dit geval is de wettelijke basis voor de dataverwerking jouw toestemming aan Google (artikel 6(1)(a) van de AVG). 

Je kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of evalueren van je gegevens door Google Analytics door de browser-plugin te downloaden en te installeren. Deze is te verkrijgen via de volgende link: . 

De door ons verzonden gegevens die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikers-ID's of reclame-ID's worden na 14 maanden automatisch gewist. 

Ga voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics naar https://www.google.com/analytics/terms/. 

3.2 Oracle - AddThis Tools 

Op onze website gebruiken we AddThis Tools van Oracle Corporation om gebruikers in staat te stellen onze inhoud te delen, te volgen, te bekijken, aan te bevelen en ermee te communiceren. 

Ga voor meer informatie naar: 

https://www.oracle.com/nl/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html 

3.3 Google Optimize  

Google Optimize is een A/B-test tool van Google. Met Optimize kunnen we experimenteren met verschillende manieren om inhoud op onze website te laten zien. Hiervoor gebruikt Optimize cookies om inhoudsvarianten op een gebruiker te richten en een inhoudsexperiment-cookie om de deelname van een gebruiker aan een experiment te bepalen. Daarnaast kan Optimize gebruikersactiviteiten toewijzen aan specifieke Google Ads om marketingcampagnes te evalueren. Ga voor meer informatie over Google Optimize naar: 

https://support.google.com/optimize/answer/6292487?hl=en 

3.4 Details 

Je kunt de analysecookies deactiveren. Zie de tabel hieronder voor meer details: 

Naam 

Derde partij 

Doel 

Bewaartermijn 

 

_ga 

 

Google, div. marketingbureaus 

Google Analytics is Google's analyse-instrument dat eigenaars van websites en apps helpt om te begrijpen hoe hun bezoekers omgaan met hun eigendommen. Het kan gebruikmaken van een set cookies om informatie te verzamelen en statistieken over het gebruik van de site te rapporteren zonder individuele bezoekers aan Google persoonlijk te identificeren. De belangrijkste cookie die door Google Analytics wordt gebruikt is de '_ga'-cookie. 

 

2 jaar 

_gid 

 

24 uur 

 

_gat 

1 minuut 

 

AMP_Token 

30 seconden tot 1 jaar 

 

_gac_UA-36212156-4 

_gac_UA-36212156-5 

90 dagen 

Engaged_Visitor_KPI 

 

Deze cookie is op maat gemaakt om betrokken klanten te volgen. 

Sessieduur 

 

__atuvc 

Oracle Marketing & Data Cloud klanten en partners, en dienstverleners 

Deze cookies zijn gekoppeld aan de AddThis social sharing widget die bezoekers in staat stelt om inhoud te delen met een scala aan netwerk- en uitwisselingsplatforms. 

1 jaar 

__atuves 

30 minuten 

gaexp 

Google  

 
Wordt gebruikt om de opname en duur van een gebruiker in een experiment te bepalen. 

90 dagen  

_opt_awcid 

Wordt gebruikt voor campagnes die zijn toegewezen aan Google Ads klant-ID's 

24 uur  

_opt_awmid 

 

Wordt gebruikt voor campagnes die zijn toegewezen aan Google Ads campagne-ID's 

24 uur  

_opt_awgid 

Wordt gebruikt voor campagnes die zijn toegewezen aan Google Ads advertentiegroepen-ID's 

24 uur  

_opt_awkid 

 
Wordt gebruikt voor campagnes die zijn toegewezen aan Google Ads criterium-ID's 

24 uur  

_opt_utmc 

Slaat de laatste queryparameter utm_campaign op 

24 uur  

 

4. Marketingcookies

Voor retargeting/remarketing en voor het plaatsen van online advertenties maken wij gebruik van zogeheten marketingcookies van derden. 

Retargeting of remarketing verwijst naar technologieën die gebruikers die eerder een bepaalde website hebben bezocht, in staat stellen om geschikte advertenties te zien, zelfs nadat ze de website hebben verlaten. Voor dit doel is het noodzakelijk om internetgebruikers te herkennen buiten hun eigen website, waarvoor cookies van de betreffende serviceproviders worden gebruikt. Daarnaast wordt rekening gehouden met het eerdere gebruikersgedrag. Als een gebruiker bijvoorbeeld bepaalde producten bekijkt, kunnen deze of soortgelijke producten later als reclame op andere websites worden weergegeven. Dit zijn gepersonaliseerde advertenties die aangepast zijn aan de behoeften van de individuele gebruikers. Voor deze gepersonaliseerde reclame is het niet nodig dat de gebruiker onherkenbaar wordt geïdentificeerd. De gegevens die worden gebruikt voor retargeting of remarketing worden daarom niet samengevoegd met andere gegevens. 

We gebruiken dergelijke technologieën voor het plaatsen van online advertenties. Het plaatsen van de advertenties wordt door derden gedaan. 

 

De rechtsgrondslag voor deze verwerking van gegevens is toestemming (artikel 6(1)(a) van de AVG). Je  kunt jouw toestemming altijd intrekken voor toekomstig gebruik. 

De marketingcookies die we gebruiken zijn onder andere: 

4.1 Google Remarketing 

Met de remarketingfunctie van Google kunnen we onze gebruikers op basis van hun interesses advertenties aanbieden op andere sites binnen het Google Ads-netwerk (genaamd "Google ads" of advertenties op andere sites). Daartoe analyseren we de interactie van gebruikers op onze website om die gebruikers ook na hun bezoek aan onze website gerichte reclame te kunnen tonen op andere sites. Hiervoor slaat Google een nummer op in de browsers van gebruikers die bepaalde Google-services of websites in het Google-display-netwerk bezoeken. Via dit nummer, een "cookie", kunnen we de bezoeken van deze gebruikers volgen. Dit nummer wordt gebruikt om een webbrowser op een bepaalde computer te identificeren, niet om een individu te identificeren, en er worden geen persoonsgegevens opgeslagen. 

Je kunt het gebruik van cookies door Google deactiveren door de plug-in te installeren die onder de volgende link staat: www.google.com/settings/ads/plugin. 

4.2 Google Conversietracking 

We maken ook gebruik van Google's conversietracking in deze context. Wanneer je op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt er een cookie op je apparaat geplaatst voor het bijhouden van conversies. Deze cookie wordt niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken samen te stellen voor Google Ads-klanten. 

Je kunt de op interesse gebaseerde Google-advertenties in je browser uitschakelen door de knop op https://adssettings.google.de/authenticated op "Uit" te zetten, of door je af te melden bij http://www.aboutads.info/choices/. 

4.3 Andere diensten van het Google Marketingplatform 

Onze website maakt ook gebruik van andere diensten van het Google Marketingplatform (voorheen "Google Doubleclick"). Deze diensten maken gebruik van cookies om advertenties te leveren die relevant zijn voor gebruikers, om de prestatierapporten van de campagne te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker meer dan eens advertenties ontvangt.  

Google gebruikt een cookie-ID om te bepalen welke advertenties in welke browser worden aangeboden en kan zo voorkomen dat ze meer dan eens worden getoond. Google kan ook cookie-ID's gebruiken om conversies bij te houden, dat wil zeggen of een gebruiker een advertentie ziet en later de website van de adverteerder bezoekt om een aankoop te doen. Volgens Google bevatten deze cookies geen persoonlijke informatie. 

Je browser maakt automatisch een directe verbinding met de Google-server. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google met behulp van deze dienst verzamelt. Naar eigen zeggen geeft de integratie van deze diensten Google de informatie dat je het betreffende deel van onze website hebt bekeken of op een van onze advertenties hebt geklikt. Als je bent geregistreerd bij een Google-service, kan Google het bezoek aan je gebruikersaccount toewijzen. Ook als je niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de provider je IP-adres achterhaalt en opslaat. 

Bovendien stellen cookies ons in staat om te weten of je bepaalde handelingen op onze website uitvoert nadat je een van onze advertenties op Google of op een ander platform hebt bekeken of erop hebt geklikt (conversietracking) ("floodlight"). Google gebruikt deze cookies om te weten welke inhoud je op onze sites hebt bekeken, zodat we je later gerichte reclame kunnen sturen. 

Je kunt tracking voorkomen door de instellingen van je browsersoftware te wijzigen (bijvoorbeeld het uitschakelen van cookies van derden), door cookies voor conversietracking te blokkeren in het http://www.google.com/settings/ads/ domein in je browserinstellingen, met betrekking tot op interesses gebaseerde advertenties van providers die deel uitmaken van de About Ads zelfreguleringscampagne, door te klikken op de link http://www.aboutads.info/choices, of door te klikken op de link www.googleadservices.com. Wij willen je erop wijzen dat je in dit geval wellicht niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken. 

Ga voor meer informatie over het Google Marketingplatform naar https://marketingplatform.google.com/. Het Network Advertising Initiative (NAI) op http://www.networkadvertising.org/ biedt ook meer informatie. 

4.4 Facebook Custom Audiences (Aangepaste doelgroepen) 

Onze website maakt gebruik van de remarketingfunctie "Custom Audiences" van Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Hierdoor kunnen aan gebruikers van de website, als zij het sociale netwerk Facebook bezoeken of andere websites, die ook gebruikmaken van deze functie, aan interesses gerelateerde advertenties getoond worden ("Facebook Ads"). Op deze manier streven we naar het tonen van advertenties die voor jou interessant zijn en maken we onze online aanbiedingen interessanter voor jou. 

Met Custom Audiences maakt je browser automatisch direct verbinding met de Facebook-server. Wij hebben geen zeggenschap over de omvang en het verdere gebruik van de verzamelde gegevens door Facebook via het gebruik van deze tool en informeren je daarom op basis van onze kennis: door de integratie van Facebook Custom Audiences ontvangt Facebook de informatie dat je onze website hebt bekeken of dat je op een advertentie van ons hebt geklikt. Ben je geregistreerd bij een Facebook-service, dan kan Facebook het bezoek aan jouw Facebook-account toewijzen. Ook als je niet bij Facebook bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de provider je IP-adres en andere identificerende informatie verwerkt. 

Het is mogelijk voor ingelogde gebruikers om de functie "Facebook Custom Audiences" te deactiveren op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#. 

Ga voor meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook naar https://www.facebook.com/about/privacy. 

4.5 Details 

Je kunt marketingcookies deactiveren. Onderstaande tabel geeft meer informatie: 

Naam 

Derde partij 

Doel 

Bewaartermijn 

_fbc 

Facebook, Reprise 

 

Wordt door Facebook gebruikt om een reeks advertentieproducten te leveren. 

90 dagen 

_fbp 

tr 

Sessieduur 

Facebook custom audience (aangepaste doelgroep) 

Wordt door Google gebruikt om relevante advertenties te tonen 

180 dagen 

Facebook connect 

Wordt door Facebook gebruikt om relevante advertenties te tonen 

nvt 

rc::c 

Google, Reprise 

Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. 

Sessie 

fr 

Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren. 

90 days 

advertenties/ga-audiences 

Wordt door Google AdWords gebruikt om bezoekers die waarschijnlijk klanten worden opnieuw te benaderen op basis van het online gedrag van de bezoeker op verschillende websites. 

Sessie 

IDE 

Wordt door Google DoubleClick gebruikt om de acties van de websitegebruiker te registreren en daarover te rapporteren, nadat deze een van de advertenties van de adverteerder heeft bekeken of aangeklikt. Doel is het meten van de effectiviteit van een advertentie en het tonen van gerichte advertenties aan de gebruiker. 

1 jaar 

pagead/1p-user-list/# 

Niet-geclassificeerd 

Sessie 

r/collect 

Deze cookie wordt gebruikt om gegevens over het apparaat en het gedrag van de bezoeker naar Google Analytics te sturen. Volgt de bezoeker via apparaten en marketingkanalen. 

Sessie 

test_cookie 

Wordt gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. 

1 dag 

Google AdWords Conversion 

Wordt door Google gebruikt om bij te houden wat er op de website gebeurt na een klik op een advertentie 

30 dagen 

Doubleclick_spotlight 

Tags voor het analyseren van reclame en het leren welke advertenties, campagnes of producten de beste omzet genereren. 

540 dagen 

Doubleclick 

Tags voor het analyseren van reclame en het leren welke advertenties, campagnes of producten de beste omzet genereren. 

540 dagen 

Google_dynamic_remarketing 

Wordt gebruikt door Google om relevante advertenties te tonen 

30 dagen 

 

Informatie over gegevensbeveiliging bij Miele 

Miele over gegevensbeveiliging 

Miele stelt als producent van hoogwaardige en duurzame producten de hoogste eisen aan de cyberbeveiliging van verbonden apparaten, apps en webapplicaties. We doen ons uiterste best om kwetsbaarheden vooraf op te sporen en te elimineren, maar kunnen niet garanderen dat dit altijd lukt. 

Om die reden is Miele geïnteresseerd in informatie die u heeft over mogelijke risico’s met betrekking tot de cyberbeveiliging van verbonden apparaten, apps of webapplicaties.  

Kwetsbaarheden en informatie over cyberbeveiliging bij Miele kunt u melden op onze internationale pagina: https://www.miele.com/de/com/cybersicherheit-5047.htm 

Zelfs als u het niet zeker weet: we zullen uw informatie onderzoeken en contact met u opnemen als we nog vragen hebben.